Colles d’Esplai


En aquesta pàgina hi trobarem informació general de l’esplai de dissabtes.

Descripció: Cada dissabte realitzem activitats, tallers i jocs, al voltant d’un eix d’animació i d’un centre d’interès que ens acompanya tot l’any.

Quota trimestral:

1r germà/na: 35€

2n germà/na: 30€

3r germà/na: 25€

Us demanem siusplau, per tal de facilitar-nos la nostra pròpia gestió ens realitzau els pagaments en metàl·lic.

En aquesta quota entra la matrícula, els berenars de cada dissabte i tot el material que s’utilitzi al llarg del curs.

Horari: Dissabtes de 16:30 a 19:00

Edats:

  • Tabalons: P3 – P5 Infantil
  • Tabalets: 1r Primaria-3r Primaria
  • Tabals: 4t Primaria-5é Primaria
  • Tabalstrucks: 6é Primaria – 2n ESO
  • Atabalats: 3r ESO – 4t ESO
  • Tabalot: 1r BTX – 2n BTX

Localització: Parc St. Jordi s/n (Antic local de la Banda), 08224 – Terrassa

Documentació:

A continuació detallem la documentació que cal presentar per formalitzar la inscripció:

  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Fotografia mida carnet.