Projecte Educatiu del Centre

El mètode de treball pels nostres infants i joves serà veure, analitzar i actuar davant la realitat que ens envolta. Per tant, nosaltres com a monitores hem d’intentar ajudar als infants i joves a descobrir, reflexionar i per últim, actuar i transformar. Per aconseguir aquesta fita, el nostre paper com a educadores se centrarà en:

 • Acompanyar els infants i joves a adonar-se de les actituds que prenen i a pensar-hi.
 • Acompanyar els infants i joves a observar, comprendre i actuar per transformar la realitat que ens envolta
 • Fomentar que els infants i joves s’expressin, opinin i defensin les seves pròpies idees.
 • Fomentar que els infants i joves adoptin una actitud activa i participativa en el funcionament del grup.
  • Fomentar que els infants i joves assumeixin responsabilitats.
  • Formar el grup de Tabalots per aconseguir futures educadores en el lleure.

És així com a través de les diferents activitats que duu a terme l’entitat, aconseguirem que els infants i joves esdevinguin persones actives i compromeses.

OBJECTIUS GENERALS

 • Actuar respectuosament per facilitar la convivència
  • Prendre consciència de l’entorn per arribar a ser respectuosos
  • Respectar-se un mateix i la resta de persones
  • Respectar el medi ambient de la millor manera possible
  • Respectar material i instal·lacions pròpies i alienes
 • Adoptar una actitud inclusiva envers la diversitat
  • Conèixer les diferents situacions d’opressió per actuar envers aquestes.
  • Tenir una postura equitativa per arribar a la igualtat.
  • Acceptar les pròpies limitacions per no actuar amb ignorància.
 • Promoure la participació dels infants i joves dins les activitats