ATABALATS

El grup d’Atabalats, aquest any, està format pels joves de l’esplai nascuts entre el 2007 i el 2008. Les monitores actuals som l’Eva, la Martina, l’Emma i l’Albert, a qui ens agrada molt el lleure i preparar activitats enriquidores pels infants i joves. 

Aquest any farem moltes activitats diverses per assolir determinats objectius, com són:

Construir un sentiment de pertinença envers el grup i l’entitat de manera sana, de tal manera que aconseguim generar espais segurs entre companyes.

També pretenem assolir l’esperit i la denúncia crítica, creant espais de debat, diàleg i interacció social i poder identificar, així, situacions de discriminació i combatre-les.

I com ha de ser!, no podem oblidar-nos de mantenir viu el nen interior, trobar espais de joc per desinhibir-se i aprendre a Barrufar!!

Ens ho passarem genial!!! 🐣

SEGON TRIMESTRE ATABALATS